Architektura

Kościół murowany, ceglany, nieotynkowany, z fasadą dwuwieżową. Portale gzymsy, kolumny  i pozostałe detale wykonane z białego kamienia. Założony na planie wydłużonego prostokąta, bazylikowy, trójprzęsłowy z transeptem, o prezbiterium zakończonym prostokątnie, z obejściem i dodatkowymi pomieszczeniami po bokach. Korpus, prezbiterium i transept nakryte dachami dwuspadowymi, pomieszczenia boczne płaskimi.

Centralna partia fasady dwukondygnacyjna, pięcioosiowa, poprzedzona portykiem zamkniętym trójkątnym szczytem wspartym na czterech kolumnach korynckich. Po bokach dostawione, wysunięte przed lico fasady wieże. Kondygnacje fasady rozdzielone belkowaniem. W dolnej kondygnacji fasady trzy środkowe wejścia zamknięte prostokątnie, o identycznej dekoracji w formie aediculi. W skrajnych osiach centralnej partii fasady nieznacznie węższe otwory wejściowe, zamknięte półkoliście. Na architrawie portyku złocony napis KOŚĆIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY. Fronton dwuspadowy, z gładkim tympanonem. Szczyt trójkątny z przerwanym naczółkiem, z półkoliście zamkniętą płyciną z figurą. Przedostatnie kondygnacje wież ażurowe.

Elewacje boczne świątyni z otworami okiennymi na całej wysokości, rozdzielone pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Transept z bocznymi wejściami.

Wnętrze kościoła z transeptem i zamkniętym prostokątnie prezbiterium z obejściem. W korpusie przed transeptem znajduje się 5 przęseł, za transeptem zaś dwa. Prezbiterium i nawy boczne jednoprzęsłowe, nakryte sklepieniem kolebkowym. Prezbiterium na planie zbliżonym do kwadratu. Nawa z trójdzielnym sklepieniem segmentowym o żelaznej konstrukcji. Między oknami pilastry korynckie, na co drugie nałożone kroksztyny wolutowe podtrzymujące żelazne gurty sklepienia.